Chính phủ thông qua Đề án xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Chính phủ thông qua Đề án xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Chiều 21/01, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với tập thể Ban Cán sự Đảng Chính phủ và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bắc Ninh tại Văn phòng Chính phủ về xem xét, phê duyệt đề án xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Tại buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Chính phủ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo tóm tắt các nội dung liên quan đến lập đề án xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, thực hiện ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước về chủ trương xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả tích cực, khẳng định vững chắc – Bắc Ninh là cực tăng trưởng quan trọng của vùng thủ đô, có tầm ảnh hưởng và đóng góp tích cực với sự phát triển của cả nước.

Đến nay, trong 5 tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương, Bắc Ninh đã đạt 2 tiêu chuẩn đó là: Diện tích tự nhiên và cơ cấu, trình độ phát triển kinh tế – xã hội. Điều này được thể hiện rõ khi kết thúc năm 2018, Bắc Ninh có tới 16 chỉ tiêu kinh tế – xã hội nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Trong đó nổi bật là giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1 triệu 136 nghìn tỷ đồng, chiếm 13,2% cả nước. Giá trị xuất khẩu đứng thứ 2 (đạt 34,85 tỷ USD), chiếm 14,7% cả nước. Quy mô kinh tế đứng thứ 7 và chiếm 3,4% cả nước. Thu ngân sách đạt 28.104 tỷ đồng, đứng thứ 9 cả nước.

03 tiêu chuẩn Bắc Ninh hiện tại chưa đạt nhưng dự kiến đến năm 2022 tỉnh sẽ đạt được gồm: Quy mô dân số từ 1,5 triệu người trở lên; số đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc có từ 11 đơn vị trở lên và tỷ lệ số quận trên tổng số đơn vị hành chính cấp huyện đạt 60% trở lên đã được công nhận là đô thị loại đặc biệt hoặc loại I; hoặc khu vực dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đã được phân loại đạt tiêu chí của đô thị loại đặc biệt hoặc loại I.

Cho ý kiến vào đề án của tỉnh, tập thể Ban Cán sự Đảng Chính phủ đều đồng thuận và thống nhất cao, đây là thời điểm thích hợp để trình Bộ Chính trị phê duyệt đề án xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Thực tế cho thấy, kể từ khi tái lập tỉnh, Bắc Ninh luôn duy trì tốc độ  tăng trưởng cao và bền vững. Tỉnh cũng đã chủ động quy hoạch phát triển đô thị. Và, tới thời điểm này, chất lượng đô thị về cả hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng văn hóa đều đảm bảo các tiêu chuẩn góp phần quan trọng chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển kinh tế nông thôn, giảm áp lực cho thủ đô Hà Nội.

Đánh giá cao những kết quả tỉnh bắc Ninh đạt được trong thời gian qua cũng như đồng tình chủ trương trình Bộ Chính trị xem xét phê duyệt đề án xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, song Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, tỉnh không được chủ quan, áp đặt, cần tính toán lộ trình và nguồn lực cụ thể để hoàn thiện các tiêu chuẩn chưa đạt. Bởi thành phố trực thuộc Trung ương là một hình thái phát triển mới và cao hơn. Điều này đòi hỏi Bắc Ninh phải chủ động một tâm thế tốt nhất. Nói cách khác là tỉnh phải có sự trưởng thành và phát triển mạnh mẽ hơn cả về lượng và chất.

Thủ tướng cũng cho rằng, quá trình xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Bắc Ninh cần dự liệu những khó khăn đặt ra như vấn đề môi trường, vấn đề chất lượng cuộc sống…Vì vậy, trong chương trình phát triển đô thị, Thủ tướng lưu ý: Bắc Ninh cần đầu tư bài bản, tránh những khiếm khuyết tác động tới phát triển, đồng thời vấn đề quy hoạch phát triển đô thị mới Bắc Ninh, điểm mẫu chốt là phải mang đặc trưng riêng của vùng Kinh Bắc, thành phố di sản, nơi chứa đựng trong mình nhiều di tích lịch sử văn hóa có giá trị.

Chúc mừng Bắc Ninh năm 2018 đã có những bước phát triển triển ấn tượng với nhiều chỉ tiêu nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng, bằng sự đoàn kết năng động, đổi mới và sáng tạo, chắc chắn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh sẽ hoàn thành các mục tiêu kế hoạch Đại hội Đảng các cấp đề ra, đưa Bắc Ninh tiếp tục phát triển trên tầm cao mới, không chỉ là thành phố trực thuộc Trung ương, mà miền quê Quan họ còn phải là một điểm đến hấp dẫn, là cực tăng trưởng của thủ đô và cả nước./.

Nguồn: BNTV