Sẽ trình đề án Bắc Ninh lên thành phố Trung ương trong 2018

Đến thời điểm này, Bắc Ninh đã cơ bản đáp ứng 3/5 tiêu chuẩn trở thành thành phố trực thuộc Trung ương…

“Tôi đồng ý để Bắc Ninh có đề án khoa học về xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trình Ban cán sự Đảng Chính phủ cho ý kiến, trên cơ sở đó xem xét, báo cáo Bộ Chính trị đưa vào chương trình công tác năm 2018 của Bộ Chính trị”.

Read more

Khu đô thị Phúc Ninh – Không gian sống đẳng cấp và gần gũi với thiên nhiên

Khu đô thị Phúc Ninh – Không gian sống đẳng cấp và gần gũi với thiên nhiên

Theo chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030, thành phố Bắc Ninh sẽ trở thành đô thị văn minh, hiện đại. Để hiện thực hóa quan điểm trên, thành phố Bắc Ninh ưu tiên phát triển các dự án nhà ở xã hội, xây dựng khu đô thị mới… Trong đó, điển hình là Khu đô thị Phúc Ninh do Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc làm chủ đầu tư có hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại và cảnh quan, không gian gần gũi với thiên nhiên, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân theo chuẩn mực mới.

Read more