Mở bán Giai Đoạn 3 – Phúc Ninh City

Sau những thành công về bảng hàng của Giai Đoạn 2, đến nay 8/4/2018 bảng hàng chỉ còn : – 4 lô liền kề : 152 -326 m2 là các lô góc, to. – 3 lô Song lập : 262-364 m2, là các lô đặc biệt, to. – 1 số Lô Biệt Thự Vip : 400 m2. Trên tổng hơn 400 lô Giai Đoạn 2 được bán ra, điều này minh […]